Urgenche dissemination plan

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ilmastonmuutoksen hillitsemisestä kaupunkitasolla ja toimien vaikutuksista kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin tiistaina 18.2.2014 klo 14:30-17:00 hotelli Rauhalahden auditorioon.

OHJELMA
14:30 Kahvit
15:00 Esitykset: Policy Briefing: What have we learned from the traffic, energy and buildings case-studies to mitigate climate change in cities? (esitykset englanniksi)
Menno Keuken: Traffic in cities
Jouni Tuomisto: Building stock and energy consumption
Sandra Torras Ortiz: Overall energy balances in cities
16:00 Keskustelu: Miten kaupungit voisivat hyödyntää projektin tuloksia omassa toiminnassaan? Entä kehitettyjä nettityökaluja? Keskustelua käydään sekä suomeksi että englanniksi.
16.45 Loppuyhteenveto: Tulosten jalkauttamissuunnitelman viimeistely ja toteutus


Mikä Urgenche on?

Urgenche on Euroopan unionin 7. puiteohjelman rahoittama tutkimusprojekti, jossa selvitetään kasvihuonekaasujen erilaisten vähentämistapojen vaikutusta kansanterveyteen. Tutkittavana ovat mm. eri polttoaineiden, lämmitys- ja liikennevaihtoehtojen, rakennusten energiatehokkuuden ja kaavoituksen kautta syntyvät terveysvaikutukset.

Päivän aikana viimeistellään projektin tuottama jalkauttamissuunnitelma siitä, miten projektin tulokset ja työkalut saadaan todelliseen hyötykäyttöön kaupungeissa Suomessa ja muualla. Suunnitelman luonnosta työstetään täällä: http://en.opasnet.org/w/Urgenche_dissemination_plan

Hankkeessa sovelletaan terveysriskien ja - hyötyjen arviointimallia erilaisiin kasvihuonekaasujen vähentämispoliitikoihin. Suomesta hankkeessa ovat Kuopion kaupungin lisäksi mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankkeen muut tutkimuskaupungit ovat Basel, Stuttgart, Rotterdam ja Thessaloniki sekä Suzhou ja Xi'an Kiinasta. Ilmottautuminen pe 14.2.2014 mennessä Laura Hiltuselle, puh: 029-524 6468, s-posti: laura.j.hiltunen()thl.fi

Esityksiä voi seurata myös netissä videostriiminä: http://www.ustream.tv/channel/environmental-health

Urgenche research project 2011 - 2014: city-level climate change mitigation
Urgenche pages

Urgenche main page · Category:Urgenche · Urgenche project page (password-protected)

Relevant data
Building stock data in Urgenche‎ · Building regulations in Finland · Concentration-response to PM2.5 · Emission factors for burning processes · ERF of indoor dampness on respiratory health effects · ERF of several environmental pollutions · General criteria for land use · Indoor environment quality (IEQ) factors · Intake fractions of PM · Land use in Urgenche · Land use and boundary in Urgenche · Energy use of buildings

Relevant methods
Building model · Energy balance · Health impact assessment · Opasnet map · Help:Drawing graphs · OpasnetUtils‎ · Recommended R functions‎ · Using summary tables‎

City Kuopio
Climate change policies and health in Kuopio (assessment) · Climate change policies in Kuopio (plausible city-level climate policies) · Health impacts of energy consumption in Kuopio · Building stock in Kuopio · Cost curves for energy (prioritization of options) · Energy balance in Kuopio (energy data) · Energy consumption and GHG emissions in Kuopio by sector · Energy consumption classes (categorisation) · Energy consumption of heating of buildings in Kuopio · Energy transformations (energy production and use processes) · Fuels used by Haapaniemi energy plant · Greenhouse gas emissions in Kuopio · Haapaniemi energy plant in Kuopio · Land use in Kuopio · Building data availability in Kuopio · Password-protected pages: File:Heat use in Kuopio.csv · Kuopio housing

City Basel
Buildings in Basel (password-protected)

Energy balances
Energy balance in Basel · Energy balance in Kuopio · Energy balance in Stuttgart · Energy balance in Suzhou