Ensuring information about environmental health risks and their abatement

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Ensuring information about environmental health risks and their abatement is a task of the National Institute of Public Health and Welfare.

Scope (Vaikuttavuustavoite)

How can it be ensured that there is enough information available about environmental health risks and their abatement?

  • The information must be easily available and in an understandable form for a non-expert.
  • The information must be in a usable form for national, regional, and municipality decision-makers and authorities.

Definition

Input

Output (Tuotos)

Rationale

Procedure (Tehtävä)

Henkilöstö: (katso Research on major environmental health issues and their abatement.


Ympäristöterveystieto päätöksentekijöille

Vaikuttavuustavoite
Päättäjillä, kunnilla ja väestöllä on tarvittava tieto ympäristöterveyden riskeistä ja niiden torjuntavaihtoehdoista. Päätöksentekijöillä on paras mahdollinen tieto päätösten tueksi tutkimuksen kohteena olevilta alueilta.
Tuotos
Tuotetaan esimerkinomaisia terveysvaikutus- ja muita arviointeja, jotka vastaavat määriteltyihin tietotarpeisiin päätöksentekoa varten. Arvioinnit valitaan yksikössä strategisin perustein siten, että ne samalla kehittävät asiantuntemusta olennaisilla ympäristöterveyden alueilla. Tuetaan menetelmällisesti ulkopuolisten arviointien tekoa. Tilaustutkimuksia ei ole mahdollista tehdä nykyresursseilla.
Käyttäjät
Kunnalliset päätöksentekijät, viranomaiset, valtakunnalliset päätöksentekijät.
Tehtävä
Yksikkö tuottaa valtakunnallisille ja kunnallisille päättäjille ja toimijoille ajantasaista ja luotettavaa tietoa, jonka perusteella väestön terveyden suojelemiseksi tarvittavat terveyden suojelun toimintajärjestelmät voidaan kehittää tehokkaasti toimiviksi ja vaikuttaviksi.Ympäristöterveyden huomiointi suunnittelussa

Tavoite
Ympäristön terveellisyys otetaan huomioon jo silloin kun yhteiskunnan infrastruktuuria suunnitellaan kuten vesihuoltoa, kaupunkirakennetta ja kaavoitusta tai hyötyliikuntaa.
Tuotos
Käyttäjät
Kuntien ja läänien viranomaiset, erityisesti kaupunkisuunnittelu.
Tehtävä
Toteutetaan strategisesti tärkeitä vaikutusarviointeja yhteistyössä kuntasuunnittelun kanssa. Aloitteita yhteistyöhön tehdään, mutta toteutuksen päävastuu on arvioinnin käyttäjällä, YMAL:n toimiessa menetelmätukena. Toteutetaan terveys- ja muita vaikutusarviointeja infrastruktuurin kannalta ajankohtaisista (eli suunnitteluvaiheessa olevista) aiheista. Tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa relevanttien kysymysten löytämiseksi ja arvioimiseksi, ja tuloksista tiedotettaessa.