Research on major environmental health issues and their abatement

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Research on major environmental health issues and their abatement is a task of the National Institute of Public Health and Welfare (NIPHW).

Scope (Vaikuttavuustavoite)

What research should NIPHW do to ensure that

  • internationally appreciated research is performed
  • the expertise of the researchers covers all fields of environmental health, even if the researchers mainly focus on more narrow topics,
  • the expertise of the researchers covers the range from abatement to emissions to exposures to health impacts to valuation, either directly or via collaboration with other institutes?

Definition

Input

Output (Tuotos)

Rationale

Procedure (Tehtävä)

Research is done in the following fields:

  • Environmental epidemiology
  • Environmental toxicology
  • Environmental microbiology
  • Environmental chemistry
  • Exposure assessment
  • Modelling and open assessment

Sub-task: Modelling and open assessment (YMAL)

Management (henkilöstö)
1 professori, 1 erikoistutkija, 4 post-doc-tutkijaa, 5 väitöskirjantekijää, 1 IT-ammattilainen.


Avoin arviointi

Scope (Vaikuttavuustavoite)
Lisätä systemaattisten arviointien käytettävyyttä ja käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Definition/Output (Tuotos)
Yksikkö kehittää avoimen arvioinnin menetelmiä koko laitoksen ja myös kansainväliseen käyttöön. Ylläpidetään ja kehitetään joukkoyhteistyön periaatteisiin tukeutuvaa internet-sivustoa (http://en.opasnet.org), jossa itse arvioinnit voidaan suorittaa alusta loppuun saakka. Arvioinnin lopputulos on sellaisenaan valmis, internetissä luettavissa oleva raportti. Resurssien puitteissa myös kehitetään arviointien tekemistä tukevia muita työkaluja.
Users of the output (sidosryhmät/hyödyntäjät)
Laitoksen terveysvaikutusarviointeja tekevät ryhmät; muut vastaavia arviointeja tekevät tahot maailmalla; arviointien tuloksia hyödyntävät tahot, kuten päätöksentekijät.
Procedure (Tehtävä)
Luodaan arviointikäytäntö ympäristön ja myös muiden riskien terveys- ja hyvinvointivaikutusten priorisointiin, tunnistamiseen ja arviointiin päätöksenteon tueksi.Yhtenäiset tietorakenteet

Scope (Vaikuttavuustavoite)
Laitoksen sisällä päästään käytäntöön, jossa kaikki osastot tuottavat tietoa yhtenäisellä tietorakenteella päätöksenteon tueksi.
Tuotos
Kehitetään vakioitu toimintatapa siitä, miten laitoksen rekisteritietoja jalostetaan sopivaan muotoon, jotta ne sellaisenaan käyvät osaksi avoimia arviointeja. Tämä mahdollistaa tuotetun tieteellisen tiedon nopean hyödyntämisen päätöksenteon tueksi.
Käyttäjät
suomalaiset viranomaiset ja päätöksentekijät, WHO, muiden maiden vastaavat laitokset.
Tehtävä
Luodaan toimintamalli ja hyödynnetään rekisteritietoja tiedon välittämiseksi kentälle esimerkiksi kehittämällä internetpalveluja pohjautuen WHO:n työhön ympäristöterveyden indikaattoreista.Terveys- ja hyvinvointitutkimuksen yhteistyö

Vaikuttavuustavoite
Terveyden ja koetun hyvinvoinnin arviointikäytäntöjä yhdenmukaistetaan laitoksen sisällä.
Tuotos
Kehitetään yhteisiä toimintatapoja entisten organisaatioiden KTL/YTOS ja STAKES/Hyvinvoinnin tutkimusryhmä ja Stakes/Finohta välille siten, että terveysmallituksen ja koetun terveyden osaamista yhdistetään samoihin arviointeihin.
Käyttäjät
Toimintalinja 4 (terveydenhuollon palvelut); kuntien viranomaiset ja päätöksentekijät.
Tehtävä
YMAL tarjoaa omaa osaamistaan biologisesta tiedosta ja mallittamisesta yhteiseen käyttöön avoimen arvioinnin työtilassa. Näin tähän voidaan yhdistää koetun hyvinvoinnin tietämystä. (Alunperin: Parannetaan merkittävästi riskinarvioinnin ja ehkäisyn vaikuttavuutta yhdistämällä osaamista koetun ja kokonaisvaltaisen terveyden tutkimuksesta ja kuntakentästä fysikaalisen ja biologisen tiedon osaamiseen.)