Talk:Health impact assessment

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Thoughts about health impact assessment modelling

23.7.2013:

Tekaisu-elinajanodotemallista pitäisi rakentaa hierarkkinen bayes-malli johon rakennettaisiin useiden tavallisten tautien riskit sekä joitakin tärkeitä ympäristöaltisteita.

26.11.2013 (Open knowledge roadshow)

Sovellukset. Tutkimus henk koht terveydenhoito lääkärin antama terveydenhoito. Jussi Paananen uef. Kehitetään data-analytiikkaa. Voidaan tarjota tutkimusinfraa. Bitly/roadshow palaute kuopio Eeva Kiuru Oulu Wellness kiinnostunut terveysdatasta.

6.12.2013:

Mikä on terveyshaitta? Se riippuu paitsi haitasta myös haitan aiheuttajasta. Jos pienhiukkaset aiheuttavat sydäntautia, se on terveyshaitta josta pienhiukkaslähde on vastuussa. Jos kermakakut aiheuttavat sydäntautia, se ei ole kondiittorin vaan ihmisen itsensä aiheuttama terveyshaitta.


Sovellukset. Tutkimus henk koht terveydenhoito lääkärin antama terveydenhoito. Jussi Paananen uef. Kehitetään data-analytiikkaa. Voidaan tarjota tutkimusinfraa. Bitly/roadshow palaute kuopio Eeva Kiuru Oulu Wellness kiinnostunut terveysdatasta.