Template:THS

From Opasnet
Jump to: navigation, searchTämä malline tuottaa THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaiset metadatan sivulla olevata asiakirjasta. Parametrit:

 • nimi = Asiakirjan nimi
 • tehtäväryhmä = Kolmetasoinen THS-luokitus, esim. 6.00.04 Rahoitussopimukset
 • tehtrnimi = tehtäväryhmä sanoin
 • rekisteröinti = diaarinumero ja mistä arkistoitu asiakirja löytyy, esim. Helmi
 • vastuualue = yksikkö joka on vastuussa asiasta
 • vastuuhenkilö = henkilö joka on vastuussa asiasta
 • luotu = asiakirjan luontipäivä
 • vuosi = asiakirjan valmistumisvuosi
 • säilytysaika = asiakirjan säilytysaika, eri asiakirjoille löytyy THS:stä
 • säilytysmuoto = Sähköinen tai paperinen
 • julkisuus = Julkinen tai suojausluokka I - III
 • suojeluluokka =
  • I, II, tai ei luokiteltu (tai 1, 2, 3), tärkeyden mukaan AMS-opas
   1. toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät asiakirjat
   2. tutkimuksellisista, juridisista tai taloudellisista syistä suojeltavat asiakirjat
   3. muut asiakirjat
  • VM 2/2012: Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta [1]
   1. suojaustaso I (ST I), jos salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa salassapitosäännöksessä tarkoitetuille yleisille eduille
   2. suojaustaso II (ST II), jos salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa salassapitosäännöksessä tarkoitetuille yleisille eduille
   3. suojaustaso III (ST III), jos salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännöksessä tarkoitetulle yleisille tai yksityisille eduille ja oikeuksille
   4. suojaustaso IV (ST IV), jos salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa salassapitosäännöksessä tarkoitetuille yleisille tai yksityisille eduille tai, jos kysymys on tietoturvallisuusasetuksen 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista asiakirjoista, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle tai heikentää viranomaisen toimintaedellytyksiä.
 • lisätiedot = Muuta tietoa
 • linkki = Pysyvä linkki asiakirjan viralliseen versioon
 • hyväksyntä = Asiakirjan hyväksymiskierto ja allekirjoitukset