Template:TCDD project list

From Opasnet
Revision as of 13:27, 1 August 2016 by Pauli (talk | contribs) (Created page with "Category:TCDD {| {{prettytable}} |+'''TCDD project list |---- !Study !Description !Projects |---- |Motility |Does TCDD affect the motility of rats? If so...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
TCDD project list
Study Description Projects
Motility Does TCDD affect the motility of rats? If so, how? Studied using a touch-sensitive plate to track the rats' movements.

Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 S117

Brain lesions and eating How does manipulating the areas of the brain that control eating change the affects of TCDD, namely reduced eating and wasting syndrome? Studied by making small hypothalamic lesions.

Miten aivojen syomiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 Valjakka et al.

Tumor promotion As a cancer-promoting agent, does TCDD act as a tumor initiator or a tumor promoter? Studied by injecting...

Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana.

S186
Dioxin dose response What are the dioxin dose responses for different responses in Han/Wistar- and Long-Evans rat strains?

Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 S64 S83 S87 S117 S137 S149 S192 S217, S217b, S226, S227, S228

Chocolate How do different nutrients change the TCDD's effects on eating behavior? Studied by providing the rats exposed by TCDD with different kinds of foodstuff, eg. chocolate.

Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 S239 S240 S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Tube feeding Does tube feeding prevent wasting syndrome? Is wasting syndrome predominantly caused by the changes in eating behavior? Studied by using a gastric feeding tube to balance out the reduced eating of rats.

Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 S41 S49 S88 S109 S118 S124 S131 S188 S191

Route of exposure

Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptin How does TCDD affect the eating behavior of Ob-mice, that lack the appetite suppressant leptin hormone? How does leptin affect the TCDD dose response?

Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn hiirillä, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta?

S164 S183 S213 ZUCKER

Crossbreeding Han/Wistar rats are resistant to TCDD due to two mutations, which the Long-Evans rat strain does not have. One of the mutations is in the AH receptor, and the other in an unknown B gene. These alleles were crossbred into two new A and B rat strains. In addition, a C strain was bred with no changed alleles.

Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja. ----#: . ABC-annosvaste halutaan ehkä erotella tästä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 8. heinäkuuta 2016 kello 07.26 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

S187 S201 S206 S209 S212 S215 S216 S223 S229 S230 S236 S238 S242 S248 S260 S275 S284 S392

Biliverdin How does TCDD affect the bilirubin and biliverdin metabolism?

Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan?

S256 S266 S271 S279 S311 S324 S325 S326 S349

Resistance and its development How does the TCDD resistance develop in rat pups, and how does it affect the rat genitalia?

Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön? ⇤--#: . Nämä ehkä halutaan erotella. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 8. heinäkuuta 2016 kello 07.26 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

S222 S224 S241 S246 S259 S267 S277 S282 S283 S289 S292

Insulin and glucose TCDD causes increased sensitivity to insulin and hypoglycemia in rats. Gluconeogenesis is also reduced. Does this explain the wasting syndrome?

TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 S151 S172 S178

Fatty acids

S158 S168