Talk:Emissions in Bioher

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Discussions of emissions

Discussion of article of Raimo Salonen in Helsingin Sanomat 8.3.2010

How to read discussions

Fact discussion: .
Opening statement: Pienhiukkaslähteet
 • Helsingissä ei ole mittavaa puunpolttoa.
 • Autoliikenteen päästöt ovat suuria. Niitä voisi vähentää esim. ajastettavilla tietulleilla.
 • Julkista liikennettä on tuettava siirtämällä kaavoitusmonopoli valtiolle.
 • Helsingin liepeille on syytä rakentaa yksi uusista ydinvoimaloista ja tuottaa sillä koko Pääkaupukiseudun miljoonalle asukkaalle saasteetonta kaukolämpöä. Silloin voitaisiin nykyiset hiililaitokset pysäyttää ja jättää varalaitoksiksi.

Closing statement: Under discussion (to be changed when a conclusion is found)

(A closing statement, when resolved, should be updated to the main page.)

Argumentation:

Vieraskynä: Puuta poltetaan terveyden kustannuksella

Suomi pyrkii tällä vuosikymmenellä voimakkaasti lisäämään kiinteiden biopolttoaineiden käyttöä. Lisäys on osa valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategiaa, jonka avulla aiotaan saavuttaa EU:ssa sovitut tavoitteet uusiutuvien energianlähteiden osuudesta energian kokonaiskulutuksessa vuoteen 2020 mennessä. ...

Read more: Helsingin Sanomat 8.3.2010 3:00 Original discussion 8.3.2010 in the earlier version of discussion pageClassified statements in the earlier version of discussion page

Extension of discussion 8.-12.3.2010

Discussion of news of Raimo Salonen in Helsingin Sanomat 24.1.2010

How to read discussions

Fact discussion: .
Opening statement: Suomen PM päästölähteet
 • Tulipalot ovat liikenteen ohella suurin pinehiukkaslähde.
 • Onko tämä nyt seurausta diesel-autojen suuresta lisääntymisestä?
 • Suuri ilman ja ympäristön likaaja on liikenne. Teiden hiekoittaminen ja varsinkin nastarenkaiden käyttö tuottaa valtavat määrät pölyä josta tosin pienehkö osa on nk pienhiukkasia. Puun pienpolton vaikutusten lisäksi kannattaisi puhua myös liikennepölyn vaikutuksista.
 • Nastarenkaiden irrottama asfaltti tunkeutuu asuntoihin ja kulkeutuu kuivuttuaan kaikkialle. varsnkin keväällä. Nastojen aiheuttaman likaantumisen kautta syntyy siis myös hiukkasriskejä. Liikennepöly reagoi ilmassa muiden epäpuhtauksien kanssa ja osa pölystä päätyy vääjäämättä hengitysteihin.
 • Passiivista tupakointia (parveketupakoinnin lisäksi) tulee harrastettua myös melko varmasti aina kun ulos lähtee.
 • Sitten pienhiukkasista puhuttaessa on pakko mainita että Helsingissäkin on aika paljon puulämmitteisiä taloja pikkasen harvempaan asutetuilla alueilla, joilla kuitenkin on paljon kerrostalojakin.
 • Ehkä se hiukkaslähde talvirenkaisden sijaan kuitenkin on suomen teillä pörräävä vanha dieselkalusto, jossa ei ole hiukkasloukkuja ja ruiskupumppujen säädöt ovat mitä sattuu. Eli juurikin joukkoliikenteen bussit ja vanhat rekat.
 • Uusissa, moderneissa dieselhenkilöautoissa on hiukkasloukut, joten ne eivät ole ongelma.
 • Varsinainen ongelma on kuitenkin raskasliikenne. Rekat ajavat pääsääntöisesti maanteilla, joten ne päästöt eivät koidu ihmisille vahingoksi. Sen sijaan jakeluliikenne ja taajamissa pyörivä bussiliikenne ovat hyvin vahingollisia tältä kannalta.
 • Entäpä sitten nämä "diesel-" eli öljylämmitteiset kiinteistöt joita Suomesta löytyy viellä n.300 000,eivätkö ne sitten saastuta pienhiukkasillaan ? Niin ja sitten tämä kaukolämpö,kuinkahan moni asukas tietääkään millä hänen lämpönsä tuotetaan ettei vaan dieselillä,turpeelle tai sitten hakkeella,ei sitä puhdasta maakaasua kuitenkaan joka voimalaan riitä.
 • Pienhiukkaset on mielestäni laajempi käsite kuin moni arvaakaan. Katupöly, ilmansasteet, huonepöly, tekstiilipöly, teollisuuden tuottamat pienhiukaset, asbestipölyt, kemikaali- ja ydinlaskeumat jne...
 • Kummallisen vähän on keskusteltu mm. katujen kevätsiivouksista, keväisten siitepölyallergioitten yleistymisen todellisista syistä, kodin keinoraikastajista (WC:ssäkin pitää olla aina kukkaistuoksu), lemmikkieläinten yleistymisestä pulloiksi tiivistetyissä taloissa, tarhojen, koulujen, vanhainkotien yms. laitoksien homevaurioiden osuudesta jo tapahtuneisiin tai tuleviin pienhiukkaskuolemiin.
 • Mahdollista on polttaa myös jätepuuta tai muoveja. Lasulevyjen, parkettejen ja maalipuitten poltto saattaa sitävastoin päästää ilmaan suoranaisia myrkkyjä.
 • suorasähkölämmitys kehittää tehokkaasti ihmiselle hyvin huonolaatuista sisäilmaa.
 • onhan todettu että suurin yksittäinen tekijä kasvihuonekaasupäästössä ja siten ilmaston lämpenemisessä on lehmän pierut! miten ne kontroloidaan?
 • Puutahan ei taajamissa edes polteta!
 • Toinen erittäin huomattava lähde on asuntojen vaatteiden ym materiaalin kulumispöly sisäilmassa
 • Puun poltto ei tuo yhtään lisää hiilidioksidia kiertoon.
 • Bussit pilaavat ilmaa, mutta henkilöautoliikenne on pahempi.
 • Esim. Tanskassa. Impact of wood combustion on particle levels in a residential area in Denmark. [1]
 • Tupakasta ei tule pienhiukkasia.
 • Mistä päättelet ettei tupakansavusta löydy hiukkasia? Tutustumalla oheiseen Valviran linkkiin voit korjata virheellisen käsityksesi: [2]

Ja mistä päättelet, että henkilöt jotka kärsivät parveketupakoinnin aiheuttamasta passiivisesta tupakoinnista, eivät reagoisi myös liikenteen pienhiukkasongelmiin?

 • Saaste ja päästöt ovat kaksi eri asiaa, niiden yhtäaikainen vähentäminen ei välttämättä onnistu.

Closing statement: Under discussion (to be changed when a conclusion is found)

(A closing statement, when resolved, should be updated to the main page.)

Argumentation:

Uutinen 24.1.2010: Pienhiukkaset vievät 1 300 suomalaista ennenaikaiseen kuolemaan

Vuosittain jopa 1 300 suomalaista kuolee ennenaikaisesti ulkoilman pienhiukkasten vuoksi, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija, ympäristöterveyden dosentti Raimo O. Salonen. Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisen haastattelema Salonen suosittelee, että ilmanvaihdosta sisätiloihin tuleva korvausilma pitäisi suodattaa...

Read more: Helsingin Sanomat Original news in Helsingin SanomatDiscussion in HS

Original discussion 24.1.2010 in the earlier version of discussion page Classified statements in the earlier version of discussion page

Discussion of article of marko Tainio 20.8.2008

How to read discussions

Fact discussion: .
Opening statement: Päästöt
 • Vai puunpoltto aiheuttaa pienhiukkasia, entäs nämä Diesel autot joista paksuna mustana pilvenä tupruaa pienhiukkasia ilmaan kaupunkien keskustoissa?
 • Metsähallitushan lupasi kulottaa oikein tomerasti tänä kesänä. Rajanaapureiden savujen lisäksi saadaan siis kotimaista savustusta. Kasvillisuus lienee sen jälkeen monimuotoisempaa, mutta terveysvaikutukset ihmisille?

Closing statement: Under discussion (to be changed when a conclusion is found)

(A closing statement, when resolved, should be updated to the main page.)

Argumentation:

Keskustelu 20.6.2008: Puun polttamisesta tupruavat pienhiukkaset tappavat vuosittain 30

Pienhiukkaspäästöjä on odotettavissa tänäkin juhannuksena. Kotitalouksien puunpoltosta aiheutuvat pienhiukkaspäästöt tappavat vuosittain 30 suomalaista, kertoo Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaiä­ suomalainen. Sunnuntai­suomalaisen mukaan kiukaista, uuneista ja takoista nousee ilmoille 7 500 tonnia pienhiukkasia joka vuosi. Tämä tekee kotitalouksien puunpoltosta pahimman pienhiukkaslähteen heti liikenteen jälkeen. Teollisuudesta ei päästöjä aiheudu suodatusjärjestelmien ansiosta. Pienhiukkaset lisäävät erityisesti sydän- ja verisuonitauti­kuolleisuutta. Ne aiheuttavat myös keuhkosyöpää. Tiedot perustuvat ympäristöministeriön rahoittaman tutkimushankkeen alustaviin tuloksiin. Tutkimuksessa ovat mukana Kansanterveyslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos. Sunnuntaisuomalaisen mukaan ympäristöministeriössä valmistellaan määräystä, jolla asetettaisiin päästörajat markkinoille tuleville kiukaille, takoille ja uuneille. Määräys ei koskisi jo käytössä olevia laitteita. Original discussion 24.1.2010 in the earlier version of discussion page Classified statements in the earlier version of discussion page