Talk:ERF of dioxin

From Opasnet
Jump to: navigation, search

-- Heta 10:46, 13 October 2012 (EEST) -- Heta 10:46, 13 October 2012 (EEST)

Importance analysis gives too low results

Hei Marko ja Olli!

Pistän teille ihmeteltäväksi Epitox-mallin, koska se tuottaa tärkeysanalyysissä järjestään lukuja alle 0.04. En pysty heti keksimään, miksi näin on. Malli löytyy http://ytoswww/yhteiset/YTOS/Projects/INTARESE/WP1_3/Combine_epi_tox/Model/Epitox_dioxin.ANA

Idea on lyhykäisesti seuraava:

  • Dioksiinien aiheuttamista hammasvaurioista on tehty kaksi tutkimusta: Alaluusua 2004 ihmisillä (n=75) ja Kattainen 2000 rotilla (n=140).
  • Kummallekin tutkimukselle arvioidaan useita datan epävarmuuden lähteitä, ja nämä lasketaan sisään yksilölliseen dataan.
  • Loputuloksena on data-aineisto, jossa on 75 tai 140 havaintoa. Jokainen havainto on oletettu jakaumaksi, josta on otostettu 1000 arvoa. (Purppuran väriset solmut mallissa).
  • Data on tallennettu tekstitiedostoihin: http://ytoswww/yhteiset/YTOS/Projects/INTARESE/WP1_3/Combine_epi_tox/Model/
  • Kummastakin aineistosta tehdään 1000 logistista regressioanalyysiä: Variable:Exposure-response functions for tooth defects caused by TCDD (study-specific)#Formula
  • Regressiosta saadut parametrit on kopioitu takaisin Analyticaan solmuun Logistic params.
  • Sen avulla lasketaan annosvasteet, ja tehdään tärkeysanalyysi altistumistasolla 600 pg/g fat tulevalle vasteelle.

Annosvasteet näyttävät sinänsä tolkullisilta, ja niissä on myös aika paljon vaihtelua. Tämä vaihtelu ei kuitenkaan näytä korreloivan minkään lähtömuuttujan kanssa. Miksei?

Yritämme pitää Juhan ja Marjon kanssa palaverin tiistaina riskin jälkeen, joten jos keksitte jotain siihen mennessä, niin erinomaista. Pistän tämän saman tekstin wikiin, niin juttua voi jatkaa sinne.


Scope/Ambiguity with Health effects of dioxins

How to read discussions

Fact discussion: .
Opening statement: Ambiguity with Health effects of dioxins must be resolved

Closing statement: This variable is exposure-response, Health effects of dioxins is a health estimate.

(A closing statement, when resolved, should be updated to the main page.)

Argumentation:

←--1: . The variables Responses of dioxin exposure on human health at the population level (originally Dioxin exposure-response function on population level) and Health effects of dioxins are ambiguous. The first one should tell about the exposure-response function, i.e. the amount of health effect per unit exposure. The second one should tell the amount of health effect in a given situation and exposure. Taking the two variables together, the dose-response is already well characterized (although childhood effects may need more scrutiny), but the actual health effect estimates for Hämeenkyrö are missing (which is, of course, not an easy question). --Jouni 07:17, 22 September 2006 (EEST) (type: truth; paradigms: science: defence)

←--2: . I was thinking, what was the scope of this variable. Now the variables have been changed and modified in the model. Sanna 08:32, 22 September 2006 (EEST) (type: truth; paradigms: science: defence)
⇤--3: . Sanna has changed the name of her variable, and now our variables have conflicting names. What was the reason for this change? I think the names should not be changed. Anyhow, if I understand correctly, my variable Health effects of dioxins should be changed into a summary of the upstream variables - it should be a conclusion. So maybe we do the changes together with Sanna during the finalizing session. But the problem is that I should make the ultimate conclusion... Another thing is that I was not able to find any numerical data about the developmental effects concerning dioxins. --Anu 08:52, 22 September 2006 (EEST) (type: truth; paradigms: science: attack)
⇤--4: . The description of variables was ambiguous, but now when we know what was meant, we must clarify them. --Jouni (type: truth; paradigms: science: attack)