Talk:Claih

From Opasnet
Jump to: navigation, search


Should be done

Talk:Claih(d, onor, €)
ObsProjektiAlaprojektiTekijäTarkastajaalkulopputyöaikaarvostuspalkkiovalmiusastesivu ja kuvaus
1Claih30051VirpiJouni2009-01-012012-12-312400.2Claih-arviointimallin kehitys
2Claih30051PauliinaVirpi2011-05-01-2011-06-0170.7Lämpötiladatan työstäminen
3Claih30051VirpiJouni2009-01-012011-06-300.95ICT-analyticamallin kehitys ja user guidance -dokumentin laatiminen
4Claih30051VirpiJouni2009-01-012012-12-312400.5Lämpötilan terveysvaikutusarviointi
5Claih30051VirpiJouni2009-01-012012-12-312400Lämpötilan terveysvaikutusarvioinnin 1. julkaisun kirjoittaminen
6Claih30051VirpiJouni2009-01-012012-12-312400Claih-arvioinnin 1. julkaisun kirjoittaminen

Progress report

Instructions for progress report [1]

Edistymisraportti: Työpaketti 7

Climate change, air quality and housing – future challenges to public health (CLAIH)

Project information:

 • Decision number: 129341
 • Form of funding: Responding to Public Health Challenges Research programme (SALVE), research consortium
 • Funding: 170 760 euros
 • Funding period: 1.1.2009 – 31.12.2012
 • Publications so far:
  • Kollanus, V., Knol, A., Tainio, M., Kunseler, E., Leino, O. & Tuomisto, J.T. The Impact Calculation Tool (ICT) - A model for quantification of health impacts from environmental exposures. Meeting abstract: Society for Risk Analysis Europe Annual Meeting - ""Risk, Governance & Accountability", 21.-23.6.2010, London, UK.
  • Kollanus, V., Jantunen, M., Pohjola M.V., Ahtoniemi, P. & Tuomisto J.T. (2009). Health impacts of climate change mitigation. Meeting abstract: Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, 10.-12.3.2009, Copenhagen, Denmark.
  • Pohjola, M.V., Kollanus, V., Jantunen, M., Ahtoniemi, P. & Tuomisto, J.T. (2009). Open assessment on impacts of emission trade on city-level. Meeting abstract: Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, 10.-12.3.2009, Copenhagen, Denmark.
 • Researchers: Jouni T. Tuomisto, Virpi Kollanus

The aim of the research project is to assess indirect public health impacts of climate change mitigation policies in Finland, and to evaluate cost-effectiveness of different mitigation measures when societal costs from the health effects are taken into account. The impact assessment concentrates on policy options for household heat production and energy efficiency. Health impacts included relate to outdoor air fine particle (PM2.5) and indoor air pollutant exposures. Another objective of the project is to evaluate European wide health impacts arising from heat, cold and PM2.5 exposure both currently and in different future scenarios on the world socio-economic development.

During 2009 and in the beginning of 2010, the work has concentrated on issue framing and scoping of the assessment and data collection. We have also developed a preliminary quantitative assessment model. The model quantifies the impacts of different societal decisions concerning household heat production and energy efficiency improvements on energy consumption and production, greenhouse gas and PM2.5 emissions, population PM2.5 exposure, mortality and morbidity effects, and costs arising from these effects. The assessment is openly accessible in the internet (http://en.opasnet.org/w/CLAIH_assessment).

The bulk of the work so far has been aimed at developing a model, the Impact Calculation Tool (ICT), for quantification of population level health impacts from environmental exposures. The model quantifies health effects in mortality and morbidity cases, loss of life expectancy, and loss of disability adjusted life years (DALYs). Impacts are modelled based on population projections using life table methods and calculation of mortality and morbidity risk attributable to a given environmental exposure. The model allows probabilistic analysis using Monte Carlo simulation and, therefore, extensive uncertainty and sensitivity analyses. It also contains a simple user interface, and will be released in the internet and made openly available to be used uses in health impact assessments.

There has also been collaboration with the Finnish Meteorological Institute (FMI) on the European wide health impact assessment on heat and cold exposure. We have mapped out possible data sources and conducted preliminary health impact calculations.

In CLAIH project, we have collected information related to climate change and climate change mitigation, and applied Opasnet, which is a new web based work space for conducting impact assessments. The knowledge and experience gained in this process will also be put to use in the new project.


Kuvaus hankkeen edistymisestä (enintään 2500 merkkiä):

Tutkimusprojektin tavoitteena on arvioida vaihtoehtoisten ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikkojen epäsuorien kansanterveysvaikutusten laajuutta Suomessa, sekä määrittää eri torjuntapolitiikkojen kustannustehokkuus kun huomioidaan epäsuorista terveysvaikutuksista koituvat yhteiskunnalliset kustannukset. Arvioinnissa keskitytään erilaisiin rakennusten lämmöntuotantovaihtoehtoihin sekä energiatehokkuuteen. Tarkasteltavat terveysvaikutukset liittyvät ilman pienhiukkasiin sekä sisäilman altisteisiin. Hankkeessa arvioidaan lisäksi lämpö- ja pienhiukkasaltistumisen Euroopan laajuisia terveysvaikutuksia nykytilanteessa sekä vaihtoehtoisten tulevaisuuden yhteiskuntakehitys- ja ilmastonmuutosskenaarioiden suhteen.

Vuoden 2009 sekä 2010 alkupuoliskon aikana projektissa on keskitytty arvioinnin suunnitteluun ja rajaukseen sekä tarvittavien aineistojen keräämiseen. Lisäksi on kehitetty laskennallista arviointimallia. Alustava laskentamalli sisältää lämmöntuotanto- ja energiatehokkuusvaihtoehtojen vaikutuksen lämmöntuotannon energiankulutukseen ja pienhiukkaspäästöihin, sekä edelleen väestön pienhiukkasaltistumiseen, terveysvaikutuksiin ja kustannuksiin. Arviointi on vapaasti nähtävissä internetissä (http://en.opasnet.org/w/CLAIH_assessment).

Erityisesti projektin alkuvaiheessa on keskitytty terveysvaikutusten laskentamallin kehittämiseen. Malli kvantifioi erilaisten ympäristöaltisteiden terveysvaikutuksia kuoleman- ja sairaustapauksina, menetettynä elinajanodotteena sekä menetettyinä haittapainotettuina elinvuosina (disability adjusted life year, DALY). Vaikutuslaskenta perustuu tulevaisuuden väestörakenteen mallintamiseen sekä altisteen aiheuttaman kuolleisuus- ja sairastuvuustaakan määrittämiseen annosvastefunktioiden avulla. Malli mahdollistaa probabilistisen arvioinnin Monte Carlo -simulaation avulla ja siten kattavan epävarmuus- ja herkkyysanalyysin tekemisen. Malliin on kehitetty myös helppokäyttöinen käyttäjäliittymä, ja se tulee olemaan internetissä vapaasti saatavilla erilaisten terveysvaikutusarviointien käyttöön.

Euroopanlaajuisen lämpöaltistumiseen liittyvän terveysvaikutusarvioinnin osalta on tehty yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Toistaiseksi on keskitytty arviointiin soveltuvan lämpötila-aineiston kartoittamiseen. Lisäksi on suoritettu alustavia terveysvaikutuslaskelmia.

Nyt haettavana olevan rahoituksen liittyminen tähän hankkeeseen (noin 1 virke):

Claih-projektissa on kerätty ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa ja sovellettu uutta Opasnet-verkkotyötilaa vaikutusarviointien tekemiseen, ja tätä tietoa ja kokemusta hyödynnetään myös tulevassa hankkeessa.