TCDD project

From Opasnet
Jump to: navigation, search


TCDD project is a series of research projects in National Public Health Institute (KTL) and later National Institute for Health and Welfare (THL) in 1983-2016.

List of folders

----#: . Questions: Are the responsible persons correct? Do we archive only Jouni's folders during summer 2016, or somethine else? What? --Jouni (talk) 11:14, 20 June 2016 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

MATTI n:\YTO\projects\TCDD\AHR Book
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Alkionpakastus
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\ATHON
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Belgiankana
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Benchmark dose
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\biliverdiini
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\BoneTox
MATTI? n:\YTO\projects\TCDD\BONUS
n:\YTO\projects\TCDD\CEFIC
n:\YTO\projects\TCDD\Chromeleon data
n:\YTO\projects\TCDD\DEN-kokeet
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Elaimet
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Elainkokeet_yleinen
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Electric books
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Endnote library
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\EPIRISK
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\EpiTox
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\EROD
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Etuhampaat
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Hammaskokeet
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Hannan review
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Hemimetabolia_S311
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Herkkukokeet
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\herkkukokeet_analysis
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\hupi
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Istukkaprojekti
RAIMO n:\YTO\projects\TCDD\jeren kokeet_S339_ym
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\JouninPre1999
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Julkaisut
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Kansikuva
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Kirjallisuus
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\KOKEET
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Kokoukset
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Kuvia_kokeista
MATTI? n:\YTO\projects\TCDD\Loimaa
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Luut
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Marin_myyr„t
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Metabonomiikka
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Mustamaksaseulonta
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Mycotoxins
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\OHJEET
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Pakastus_muut_n„ytteet
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Projektipalaverit
YHTEINEN n:\YTO\projects\TCDD\Rahoitus
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Rasvahapot
JOUNI n:\YTO\projects\TCDD\Risteytys2
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\TBT+TCDD
MATTI n:\YTO\projects\TCDD\Ty”suojelurahasto
ULLA  n:\YTO\projects\TCDD\Vait”s

Experiments

Data from N:\YTO\projects\TCDD\Elainkokeet_yleinen\Kokeiden_sarjanumerot.xlsSee also

TCDD project list
Series Description Experiments (with links to their description pages in Finnish)
List of experiments List of experiments performed by the TCDD project All
Motility Does TCDD affect the motility of rats? If so, how? Studied using a touch-sensitive plate to track the rats' movements.

Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Brain lesions and eating How does manipulating the areas of the brain that control eating change the affects of TCDD, namely reduced eating and wasting syndrome? Studied by making small hypothalamic lesions.

Miten aivojen syomiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tumor promotion As a cancer-promoting agent, does TCDD act as a tumor initiator or a tumor promoter? Studied by injecting the rat's livers with a maximum initiation of carcinogens and tracking the effects of TCDD on liver cancer incidence for 6 months.

Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana.

S186
Dioxin dose response What are the dioxin dose responses for different responses in Han/Wistar- and Long-Evans rat strains? Are different derivatives similar in terms of toxic equivalency factor? Studied by doing dose response experiments with different derivatives.

Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Chocolate How do different nutrients change the TCDD's effects on eating behavior? Are the effects tied to certain nutrients, such as proteins, fats or carbohydrates? Studied by providing the rats exposed by TCDD with different kinds of foodstuffs.

Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Tube feeding Does tube feeding prevent wasting syndrome? Is wasting syndrome predominantly caused by the changes in eating behavior? Studied by using a gastric feeding tube to balance out the reduced eating of rats.

Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Route of exposure If TCDD affects the nervous system by influencing appetite regulation, is the effect stronger when injected straight into the ventricular system?

Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptin How does TCDD affect the eating behavior of Ob-mice, that lack the appetite suppressant leptin hormone? How does leptin affect the TCDD dose response?

Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn hiirillä, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Crossbreeding Han/Wistar rats are resistant to TCDD due to two mutations, which the Long-Evans rat strain does not have. One of the mutations is in the AH receptor, and the other in an unknown B gene. These alleles were crossbred into two new A and B rat strains. In addition, a C strain was bred with no changed alleles.

Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja. ----#: . ABC-annosvaste halutaan ehkä erotella tästä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 8. heinäkuuta 2016 kello 07.26 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392

Biliverdin How does TCDD affect the bilirubin and biliverdin metabolism?

Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Resistance and its development How does the TCDD resistance develop in rat pups, and how does it affect the rat genitalia?

Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön? ⇤--#: . Nämä ehkä halutaan erotella. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 8. heinäkuuta 2016 kello 07.26 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S283 · S289 · S292

Insulin and glucose TCDD causes increased sensitivity to insulin and hypoglycemia in rats. Gluconeogenesis is also reduced. Does this explain the wasting syndrome?

TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Fatty acids

S158 · S168

References