N2O emissions from house stock heating in Finland

From Opasnet
Jump to: navigation, search


Scope

What are N2O emissions from house stock heating in Finland?

Definition

Data

Taulukko 1. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990, 1995, 1997–2007 (1000 t)[1]

Päästöluokka vuosi
- 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Energiateollisuus 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,1
Teollisuus ja rakentaminen 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Liikenne 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1
Teollisuusprosessit 5,3 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2 4,6 4,8
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Lannankäsittely 2,1 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6
Viljelymaat 13,9 12,3 11,7 11,4 11,1 11,3 11,1 10,9 10,8 10,5 10,4 10,3 10,3
Jätteiden käsittely 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Polttoaineiden haihtumapäästöt 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu polttoainekäyttö 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Yhteensä 25,6 23,3 23,1 22,6 22,2 22,4 22,1 22,2 22,6 22,6 22,7 22,4 22,4

1) Merkintä 0.0 tarkoittaa, että suureen lukuarvo on pienempi kuin puolet käytetystä mittayksiköstä.

Unit

Formula

Result

References

  • Tilastokeskus 2007[1]

See also

  • Maljanen et al 2009 [2]
  • [3]
  • Retrieved from "http://en.opasnet.org/en-opwiki/index.php?title=N2O_emissions_from_house_stock_heating_in_Finland&oldid=20953"